REMZ508 Güneş KöyüTemiz enerji kaynaklarından olan güneş enerjisini kullanarak ortalama bir köyün elektrik enerjisi ihtiyacını karşılayabilir misiniz? Köyün üzerinde bulunan ve güneş ışığını temsil eden lambaları yakın ve evlerin ışıklarını gözlemleyin. En önemli yenilenebilir enerji kaynaklarından olan güneş enerjisi, Güneş
Köyü’nün temel enerji kaynağıdır. Güneş Köyü’nde, köyün tüm elektrik ihtiyacı güneş panelleri sayesinde karşılanabilmektedir.

    Bu ürün için dökuman bulunmamaktadır.

Bu ürün için video bulunmamaktadır.